Anmälan SEVA-arbete

I medlemsbrevet som skickades ut i december 2023 berättade vi att översättningsarbete av manualen och textboken Aquarian Teacher Level 1 pågår och att målet är att båda böckerna ska vara klara för distribution i slutet av 2024.

Det mesta av översättningsarbete är klart, men det återstår en hel del arbete att göra. Därför efterlyser vi nu dig som med SEVA vill bidra med din tid och kunskap/erfarenhet. Till de mer omfattande insatserna utgår viss ersättning, efter överenskommelse.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig.

Frågor besvaras av styrelsens översättningsansvariga Cindy Lee Hansen A på e-post: clhandreasson@gmail.com eller mobil: 073-0934481.