Arbetsgrupper

Arbetet inom SKY utförs i olika grupper. I varje grupp finns minst en styrelsemedlem som rapporterar tillbaka till styrelsen och på detta sätt säkerställer en samordning. Vissa arbetsgrupper är öppna för medlemmar att engagera sig i och vi välkomnar förslag, idéer och din insats.

Några av föreningens arbetsgrupper är:

Hemsida

Hemsidegruppen arbetar med att kontinuerligt uppdatera den nya hemsidan så att den fungerar som verktyg både för medlemmar och kundaliniyogaintresserade i allmänhet. Hemsidan ska vara informativ, underlätta sökning av kundaliniyogalärare och evenemang samt enkelt att använda för medlemmarna.

Kontaktperson: Margaretha Lindbäck

Översättning av lärarmanualen

Just nu pågår ett översättningsarbete av lärarmanualen för kundaliniyogalärarutbildningen. SKY stödjer detta arbete.

Kontaktperson: CindyLee Hansen Andreasson