SVERIGES KUNDALINIYOGALÄRARES RIKSFÖRBUND

Styrelsen

Valda på årsmötet i februari 2023

Nina Borgström
Nina Borgström

Ordförande (2023)

sky@kundaliniyoga.nu

Margaretha Lindbäck
Margaretha Lindbäck

Ledamot (2023-2024), vice ordförande.

Annette Nilsson
Anette Nilsson

Ledamot (2023-2024), kassör.

ekonomi@kundaliniyoga.nu

Marie Håkansson
Marie Håkansson

Ledamot (2023), sekreterare.

info@skyforbund.se

CindyLee Hansen Andreasson
CindyLee Hansen Andreasson

Ledamot (2023).

Edelberto Adila
Edelberto Adila

Suppleant (2023).

Marie Vuorela
Marie Vuorela

Revisor (2023-2024)

Torbjörn Rutström, stenläggare och yogainstruktör
Torbjörn Birgersson

Revisorsuppleant (2023-2024).

Chiara Truuverk

Valberedning, sammankallande.
valberedning@skyforbund.se

Valberedning, ledamot.